ENDÜSTRİYEL ZEMİN BETONLARI UYGULAMA

▪Sıkıştırılmış stabilize zemine ortalama 5 cm kalınlıkta reglaj kumu veya taş tozunun elle +- 8 mm hassasiyetle serilip darbeli silindirle sıkıştırılması

▪Kolon kenarları ve duvarların klima flexle izole edilip uygulanacak zemin betonundan ayrıştırılması

▪Ortalama proje beton kalınlığına göre anolar teşkil edilerek (istenen hassasiyete göre 4-5m eninde ve 30-45 mt boyunda) ano birleşimlerine Q12 L 80/20 aktarma donatılarının ve genleşme derzlerine de Q 18 L 80/20 düz demirin kayıcı mesnet olarak montajı( bu donatının bir tarafı betona ankraste diğer tarafı bitümlenerek montajı yapılacaktır) genleşme derzlerine ekte sunacağımız omega- perfore köşebent veya klasik kalıp sistemlerinden biri ile kalıp uygulanması,(bu proje için perfore köşebent uygun görülmüştür) dramix donatılı betonun(20 kg/m3 BN 85/60) anolara dökülüp konstrüktif vibrasyonlu mastarla( eksantiritesi kaçık mil yardımı ile vibrasyon sağlayan ve yüzeye her noktada aynı titreşimi iletme yeteneğine sahip sehimsiz)masrtarlanması,

▪Yüzeye şartnamesine göre yüzey sertleştiricinin SERPME MAKİNASI yardımı ile homojen olarak serilmesi(5-12 KG/M2 )

▪Beton yüzeye helikopter ile tepsi ve bıçak perdahı yapılması(Yüzeyin pürüzlü olması isteniyorsa tepsi perdahından sonra yüzeyin süpürge ile pürüzlendirilmesi)

▪Derz kesilmesi(beton kalınlığının ¼ ü kadar)

▪Derzlerin 21 gün sonra doldurulması

İŞ TARİFLERİ:
1.Zemin hazırlığı ; beton uygulanmadan önce zemin ıslahı çalışmaları şu şekilde olmalıdır, Üst tarafta sağlam zemin olmaya elverişsiz nebati toprak sağlam zemine kadar sıyrılıp sahadan uzaklaştırılmalıdır, zeminde yer altı suyu ve hareketi olup olmadığı tesbit edilmeli eğer varsa uygun drenaj yöntemlerinden biriyle tahliyesi sağlanmalıdır,ayrıca çevreden gelebilecek yer altı veya alt tarafa penetre olabilecek yağmur ve kullanma sularının zemine nüfuzunu engellemek için çevre drenajıda sağlanmalıdır.

2.Dolgu malzemesi; Seçilecek dolgu granüler yapıda ve plent mix denecek derecede sıkışmaya elverişli,su ile temas halinde hacim kaybı yapmayan ve doğal olarak suyu drene edebilen yapıda bir malzemeden seçilmeli, sıkıştırma ve serme kademeli olarak yapılmalıdır,eğer alt zeminden malzeme içine çamur karışma ve dolgu malzemesinin kaybolması ve zemin çökmeleri riski var ise araya bir ayırıcı olarak ve donatı görevi görebilecek PVC örgü zemin ıslah malzemesi konmalı ve dolgu bu şekilde toprağa karışmaktan korunmalıdır.

3.Zemin testleri;üste serilecek reglaj kumundan önce zemine gerekli plaka oturma testleri yapılmalı yeterli sıkışma sonuçları alınıyor ise reglaj kumu serme işlerine başlanmalıdır.

4.Reglaj kumu; zemine ortalama 3-5 cm kalınlıkta serilen tamamen düzeltme ve zemin ile beton arasındaki sürtünmeyi alıcı ve yüzer beton imalini sağlayan bir dolgu tabakasıdır +- 8 mm zemin düzlüğünü sağlamak için kullanılır ve elle serilip el silindiri ile sıkıştırılır.en önemli özelliği beton ile zemin arası sürtünmeyi alması ve yeterli yüzey düzgünlüğü vererek beton kesitinin homojenliğini sağlamasıdır,yüzer beton uygulamaları için önemli bir detaydır.

5.Beton hazırlıkları ve anolamalar;zemin istenilen ölçüde hazırlandıktan sonra, gerek görülürse alta PE membran serilerek(reglaj kumunun altına Ref:ACI) döküm planına göre anolamalar yapılır, kalıp olarak kullanılacak malzemenin kenarı kesinlikle 90 derce olmalı kenar kırılmalarını önlemek amaçlı olarak herhangi bir ovalliği olmamalıdır, bu tür betonlarda tolerans -+ 3mm/3mt dir bu belirtilen uzunluk içinde alınan 50 cm de bir okumaların ortalamasıdır, anolar hazırlanırken inşaat derzi birleşimlerine aktarma çubuklarının muntazaman montajı yapılmalı ve genleşme derzlerine betonla bir çalışması ve kenar kırılmalarına mani olsun için perfore köşebent konmalıdır.(ayrıca omega derz kalıbıda kullanılabilir) Beton dökümü;yukarıda sayılan işlemlerden sonra girişte belirtilen ölçü ve esaslar dahilinde endrüstriyel zemin betonu uygulaması yapılır.

sdf
sss
dd
aaaa
bbb
fffff