Fiber Beton Donatısı

Taze betonun sertle?mesi syrasynda büzülmesi sonucu ortaya çykan rötre ( büzülme )çatlaklary, Endüstriyel zemin betonu uygulamalarynda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisidir. Betonda fiber elyaf donaty kullanymy bu problemi büyük oranda çözmektedir.Eski yapylarda , dy? syvalarda ve zeminlerde kullanylan harçlarda , yüzyyllarca, çatlamaya kar?y saman, hayvan kyllary, ….vb gibi malzemelerin kullanyldy?y bilinen bir gerçektir.

# Rötre( büzülme ) sebebiyle olu?an çatlaklary azaltyr,
# Taze betonun su tutma kapasitesini yükseltir,
# Betonun su geçirimsizli?ini artyryr,
# Zemin betonunun basynç ve çekme mukavemetini artyryr,
# Betona homojen da?ylarak, üç boyutlu sekonder donaty görevi     görür,
# Beton kalitesini yükseltir,
# Kullanymy çok basit olup 600 gr' lyk ambalajlaryn beton mikserine, 1m3 betona 1 paket ölçüsünde atylyp, mikserde kary?tyrylmasy ?eklindedir.


sdf
sss
dd
aaaa
bbb
fffff