Beton Döşeme Yükleniciler

Beton dö?emeler çirkin ya da sykycy diye bir?ey yok çünkü görüntüsü ve zemini kaplamasyyla yaratty?y farklylyk göz alycy.Bir zaman olmasyna ra?men, beton zemin gri plaka, bugün fazla bir ?ey vardy, size seçenekler vardyr.Syrasynda beton dö?emeler damgaly, beton zemin ve her iki ev için renk biraz ekleyebilirsiniz lekeli beton zemin Boyaly oda verir Textur ekledi

Beton Dö?eme Seçenekleri
Giderek daha fazla ev tasarym projeleri için popüler hale geliyor Y?te somut seçenekler farkly türleri vardyr. Damgaly somut. Farkly tasarymlary Yspanyolca tu?la, ta? oca?y ya da kaldyrym ta?y gibi farkly renkleri vardyr. Onlar duvarlara tu?la cepheler için, mutfak sayaçlary kullanylyr hatta bir ?ömine ocak üzerinde. Bu damgaly somut yarattyklary bu insanlaryn ço?u son ve muhtemelen bu somut damgaly oldu?unu fark asla yürüdük sahip gerçek bak

Ayryca, bu damgaly somut benzer somut stenciled gibi, ama daha az pahaly güvenilir de?il o bir. Yerine beton kary?ym halinde kary?yk Ayryca, renk genellikle beton üst uygulanyr

Asit leke beton için ba?ka bir uygulamadyr. Bu süreç ne olursa olsun e?er damgaly beton veya kullandy?ynyz kullanylabilir. Özünde, asit lekeli somut olan kimyasallar somut ve mineraller ile tepki neden olarak kary?yk olan olu?turan beton, zaten vardyr Çe?itli renk. Bu mermer görünümünü olu?turmak ve do?al renkleri Reds, Browns ve yapraklar gibi

Damgaly beton kullanylmasy da iç, countertops gibi tasarlamak için harika bir seçenektir. Ancak, bu çok daha ayryntyly ve sanat, bir profesyonel yüklenici siz ve çaly?malaryny bir garanti istiyor bakmak da gerekir. Daha sonra, bu önemli Bu damgaly somut deneyime sahip bir firma tarafyndan görüntüler bakabilirsiniz bulmak için arama referanslar, vb kendi görüntüler görmek istedi?iniz birini seçebilirsiniz ve iyi Evinizde görünece?ini farkly renk hakkynda bir fikir verecektir. Plus E?er yapmak rengi ne istiyorsun alma olasyly?y hakkynda yüklenici ile konu?mak umut oldu?unu göremiyorum

Beton dö?emeler damgalanmasy beton zemin veya gergin beton dö?emeler Boyaly bile büyük evlerde burada zaten somut bir hale getirmi?tir, yapylabilir yeni projeler için en iyi seçenektirsdf
sss
dd
aaaa
bbb
fffff