Fabulous iç beton zemin

Beton Avantajlary

Bu beton zemin sadece güzel de?il, di?er maddeler üzerinde pek çok avantajy var. Bunlar temiz, örne?in ise haly Evinizde biyolojik kirleticiler için güvenli liman olabilir tutulabilir.

Olarak kalmy? nem ah?abyn nem içeri?ini etkiler Ah?ap zeminler zaman e?rilmesi olabilir. Çini ve harç çatlama ya da kiremit kendisi çatlama ile sorunlary vardyr gerek de?i?tirilmesi gerekir.

Tüm seçenekleri, ah?ap, tu?la veya beton-düzenli bakym ihtiyacy güzel görünümlü kalacak.


sdf
sss
dd
aaaa
bbb
fffff