İnşaat büyümede kilit sektör

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından düzenlenen “1. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi”nin açılışında konuşan TUSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, inşaat sektörünün GSHY ve istihdama yüzde 6'lık bir katkı sağlayan sektör olduğunu ifade etti. Yalçındağ, inşaat sektörünün Türkiye'nin yüksek büyüme süreci için kilit sektörlerden biri olduğuna da işaret etti. Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçındağ, Hükümetin geliştirdiği yatırım ve istihdam teşvik paketini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Ancak krizle mücadeleyle başlayan süreçte halihazırda yüksek seviyeye erişmiş olan bütçe açıklarının da artması önümüzdeki dönemde aşılması gereken en önemli sorun olarak karşımıza çıkacaktır” dedi. İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından düzenlenen “1. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi”nin açılışında konuşan Yalçındağ, inşaat sektörünün GSHY ve istihdama yüzde 6'lık bir katkı sağlayan sektör olduğunu ifade etti. Yalçındağ, inşaat sektörünün Türkiye'nin yüksek büyüme süreci için kilit sektörlerden biri olduğuna da işaret etti. Türkiye'nin etkilerini hissettiği küresel mali kriz bağlamında işsizlik sorununun yapısal bir soruna dönüşmek üzere olduğunu dile getiren Yalçındağ, Hükümetin açıkladığı yatırım ve istihdam teşvik paketinin aktif iş gücü politikaları ile bu sorunu sınırlamasını ümit ettiklerini belirtti. Yalçındağ, Türkiye'de 2005'ten itibaren hız kesmekte olan büyüme trendinin, 2008'in ikinci çevreğinde ani bir ivme kaybı yaşadığını anımsatarak, krizin etkilerinin bertarafı için sadece dış talebin düzelmesinin yeterli olmayacağını, iç talepteki daralmanın da bu süreçte belirleyici bir unsur olduğunu bildirdi. Para, maliye ve dış ticaret alanlarında bir seri talep artırıcı önlemin yakın geçmişte yürürlüğe girdiğini de anlatan Yalçındağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yatırım ve istihdam teşvik paketinin bir süredir Hükümetin sivil toplum örgütleriyle paylaştığı ve geniş görüş alışverişi imkanı tanınarak geliştirdiği bir düzenleme olduğunu söyledi. Yalçındağ, “Geliştirilen teşvik paketini olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. Ancak krizle mücadeleyle başlayan süreçte halihazırda yüksek seviyeye erişmiş olan bütçe açıklarının da artması önümüzdeki dönemde aşılması gereken en önemli sorun olarak karşımıza çıkacaktır” diye konuştu. YENİ BÜYÜME SÜRECİNİN FİNANSMANI TÜSİAD Başkanı Yalçındağ, kriz konjonktürünün aşılması ile başlayacak yeni büyüme sürecinin finansmanının üzerinde çalışılması gereken temel bir konu olarak görüldüğünü de ifade etti. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuş yeni bir ekonomik düzende rekabet etmek zorunda kalacağını dile getiren Arzuhan Doğan Yalçındağ, bu yeni düzende de enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunun özel bir önemi olacağını vurguladı. Binalarda ve sanayide enerji verimliliği ve tasarrufu sağlanmasının önemine de işaret eden Yalçındağ, AB'de inşa edilecek bütün binaların 2019 yılı itibariyle “sıfır emisyon yapı” olmasının hedeflendiğini dile getirdi.
sdf
sss
dd
aaaa
bbb
fffff