YENİ TAPU MALİYETİ 550 LİRA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 28 Kasım�a kadar değişmesi gereken tapular için ödenecek değiştirme masraflarını açıkladı. Açıklamaya göre, tapuların kat mülkiyetine çevrilmesi işlemi için tapu sicil müdürlüklerinde, yöresine göre 50 ile 250 lira arasında döner sermaye ücreti alınacak. Ancak tapu sicilinde işlem yapılabilmesi için binanın kadastro müdürlükleri tarafından ölçümünün yapılarak paftasına işaretlenmesi gerekiyor. Cins tashihi olarak adlandırılan bu işlemin yapılabilmesi için de kadastro müdürlüklerine ayrıca 45 ile 424 lira arasında döner sermaye ücreti ödenecek. Açıklamaya göre, kadastro müdürlüklerinde yapılacak cins tashihi işlemlerinde; 1000 metrekareye kadar olan binalar için 45 ile 300 lira, 1001-3000 metrekare arasında olan binalar için 63 ile 424 lira ve 3001 metrekarenin üstündeki binalarda her 1000 metrekare için 5 ile 34 lira arasında döner sermaye ücreti alınacak. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemleri için tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerinde ödenecek toplam ücret, yöresine ve binanın metrekaresine göre 100 ile 550 lira arasında değişecek. İskan harçları hariç Açıklamada, kat mülkiyetine geçiş için istenecek belgeler de sıralandı. Bu belgelerin toplanması sırasında da her aşamada ayrı ayrı ücret ödenmesi gerekecek. Bu masraflar konusunda bilgi vermeyen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, �Belediyelerden yapı kullanma izin belgesi alınmasında geçen aşamalarda müteahhitlerin borçları ve SSK borçları, tapu sicil müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları alanına girmemektedir� açıklamasında bulundu. Kat mülkiyeti için istenen belgeler - Yapı kullanma izin belgesi. (Her bağımsız bölüm için belediye veya valilikten alınacak.) - Kadastro müdürlüğünce cins tashihi değişiklik beyannamesi. - Her bağımsız bölüm için Zorunlu Deprem Sigortası (DASK). - Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğünden 492 sayılı Harçlar Kanununun 13/a maddesine göre vergi ilişiği olmadığına dair belge. (Kanun gereği yeni başvurularda her bağımsız bölüm için 100 lira alınıyor.)
sdf
sss
dd
aaaa
bbb
fffff